Základy o autobaterii

Autobaterie,

je zdrojem elektrické energie ve vozidle (chemický zdroj). Energie se z autobaterie dodává pouze tehdy, když motor neběží. Pokud motor běží, je energie dodávána z alternátoru do baterie(baterie se nabíjí). Velmi důležitým úkolem autobaterie je nastartovat vůz. Proto se také nazývá startovací baterie. Za běhu motoru je funkce baterie pro auto minimální. Při startování dochází krátkodobě k velkému odběru energie z baterie. Aby baterie byla schopna tuto energii dodat, musí být v dobré kondici. Neméně důležitým úkolem autobaterie je udržet napájeny některé elektronické součásti novějších vozů po dobu, kdy je motor vypnut (jako různé palubní systémy, autoalarm, imobilizér a další). Autobaterii obecně prospívá nabitý stav. I nepoužívaná autobaterie trpí samovybíjením. Proto je nutné i baterii, která je ve stojícím autě, pravidelně nabíjet. Pokud baterii pravidelně nenabíjíme, dochází k tzv. hlubokému vybití, poté k supfataci desek a to je již nevratný stav, kdy akumulátor nelze znovu dobít a je poškozen.

Pólování - (polarita),

rozmístění pólů Autobaterie (motobaterie) má dva póly. Ty určují, zda má autobaterie kladný pól vpravo nebo vlevo. Postavíme-li se k baterii čelem, póly jsou blíže k nám a + pól je vpravo, jedná se o baterii s kladným pólem vpravo (tedy pravou)a naopak. Pokud je auto konstruováno např. na pravou baterii, většinou nelze zaměnit baterii za levou, protože napájecí kabely k baterii mívají často délku "tak akorát", proto by na opačně umístěné póly nedosáhly.

Možné označení: ◊   pólování 0; pravá; + vpravo; ◊   pólování 1; levá; + vlevo;

Kapacita (Ah)

kapacita v ampérhodinách definuje schopnost dodávat určitý elektrický proud po jednotku času. Teoreticky lze říci, že baterie o kapacitě 55 Ah může dodávat proud 1A po dobu 55 hodin. Čím větší má tedy baterie kapacitu, tím déle je schopná dodávat určitý proud. U starších vozů s minimem elektroinstalace vystačíme s kapacitami kolem 50Ah, u dieslových doporučujeme 64Ah a více.

Startovací proud (A)

je udáván v A (ampérech). Určuje, kolik proudu je baterie krátkodobě schopna dodat, aby uvedla motor automobilu do chodu (nastartovala vozidlo). Čím větší je tato hodnota, tím snadněji je baterie schopna uvést motor vozu do chodu. V moderních automobilech se nachází velké množství elektroinstalace, je tedy vhodné zakoupit baterii s větším startovacím proudem potažmo kapacitou. Obecně benzínovým motorům stačí nižší startovací proud, dieselové jsou náročnější. Také záleží na tom, kolik má auto na palubě spotřebičů. Baterie totiž musí zvládnout nejen roztočit a nastartovat motor, ale také napájet další spotřebiče ve voziddle. Kupříkladu Felicie s benzínovým motorem a jedním rádiem vystačí bohatě se startovacím proudem kolem 400A, nějaký luxusnější dieselový vůz, který má na palubě autorádio, immobilizér, alarm, centrální zamykání a další spotřebiče, potřebuje startovací proud vyšší (většinou 640A a vyšší).

Sulfatace,

při nižším napětí dochází uvnitř olověných baterií k tzv. sulfataci. Je to proces, kdy se na elektrodách článků baterie usazují sulfáty. Tyto usazeniny postupně stále více brání probíhání elektrochemické reakce tím, že překrývají aktivní plochy elektrod a tím postupně akumulátor degradují nebo zcela zničí. Proto je důležité, aby se akumulátor udržoval v nabitém stavu. V případě vybitého akumulátoru je potřeba nabít jej co nejdříve, aby se zamezilo právě rychlejší sulfataci a zničení akumulátoru.

Systém Stop&Go (Start&Stop)

jedná se o funkci moderních automobilů, kdy automobil za určitých podmínek během jízdy samočinně vypíná chod motoru a v případě potřeby jej ihned znovu startuje. Zde jsou tedy kladeny velmi velké nároky na kvalitu startovací autobaterie, její kapacitu a startovací proud, ale také odolnost vůči cyklickému zatížení, protože baterie se častým startováním neustále vybíjí a zase nabíjí. Pro tato použití se vyvíjejí baterie typu AGM, GEL či EFB, kterým věnujeme samostatný článek.

Bezúdržbová baterie

Bezúdržbová baterie neznamená, že je baterie zcela bez údržby. V tomto případě to znamená, že u baterie není nutné kontrolovat hladinu elektrolytu, případně jej dolévat. Baterie jsou totiž uzavřené a konstrukčně řešené tak, že není nutné starat se o elektrolyt. Typicky se jedná o baterie AGM, gelové či EFB. V každém případě je však nutné starat se o správné nabíjení baterie případně ji pravidelně dobíjet stejně tak, jako klasické akumulátory.

Typy baterií dle konstrukce desek elektrod

Klasická olověná baterie,

baterie klasické konstrukce, kdy jsou elektrody tvořeny olovem ◊   Hybridní baterie – konstrukce, kdy jsou elektrody tvořeny slitinami olova a dalších příměsí. Snadno se udržují, jsou poměrně levné a dostupné. Mezi nevýhody patří o něco vyšší samovybíjení. ◊   Ca/Ca baterie - nová konstrukce baterie s elektrodami s legovanými vápníkem. Je určena pro moderní automobily s velkou spotřebou elektrické energie. Mezi výhody patří nižší samovybíjení. Nevýhody pak jsou vyšší cena, vyšší nabíjecí napětí (17,7V). Z tohoto důvodu není vhodná do starších automobilů, u kterých hrozí, že by byla baterie dlouhodobě podbíjena a tím degradována.

Gelová, AGM nebo EFB baterie

Patří mezi bezúdržbové baterie. Bližší info v další kapitole.

Regenerační brzdění (rekuperace brzdné energie)

Používá se u tzv. mikrohybridních vozidel se systémy Stop&Go. Využívá toho, že při brzdění vozidla vzniká elektrická energie, která se usměrní a vrací zpět do akumulátoru. Při brzdění se tak akumulátor nabíjí. Pro tyto funkce je potřeba speciální akumulátory s vyšší odolností vůči cyklickému zatěžování, tedy akumulátory typu AGM.

Další